Zrezygnuj

z kopciucha

STRONA GŁÓWNA

DLA DOMU

- E N E R G I A   D L A   W S Z Y S T K I C H

Globalne wyzwania energetyki

Mając na względzie wszystkie te obawy i wyzwania głównym tematem prestiżowego czasopisma IEEE Power&Energy Magazine (maj/czerwiec 2012) jest długoterminowa wizja rozwoju globalnego sektora energii, skupiona na problemie dostaw energii elektrycznej. W kilku artykułach przedstawiono analizę scenariuszy i kosztów zróżnicowanych opcji technologicznych, a wspólnym elementem całości prac jest próba znalezienia rozwiązań problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. „Okładkowy” artykuł, zaprezentowany przez przedstawicieli Banku Światowego, identyfikuje dwa wyzwania: jak uczynią energię dostępną po akceptowalnych cenach dla umożliwienia całej ludzkości korzystania z nowoczesnych form energii dla zaspokojenia jej podstawowych potrzeb i jak spowolnią globalny wzrost zużycia energii, głównie na drodze polepszenia efektywności energetycznej. Celem ostatecznym jest dostarczenie wszystkim większej ilości usług energetycznych, bardziej zielonych i bardziej efektywnych.

Głównymi wyzwaniami w procesie ewolucji ludzkości są dostęp do energii, wody i żywności przy równoczesnej zdolności do utrzymania tego stanu bez szkodliwego wpływu na wrażliwość równowagę środowiska. Pierwszym i najpilniejszym wyzwaniem jest posiadanie wystarczających i osiągalnych zasobów energii dla mieszkańców całego globu dla zapewnienia im łatwiejszego i bardziej komfortowego życia. Dostępność energii dla wszystkich jest zatem wyzwaniem globalnym, zwłaszcza w warunkach silnych wzajemnych uzależnień, ale korzystanie z energii uznawane jest za główną przyczynę procesu ocieplenia klimatu, które zagraża wszelkim formom życia na skutek szybkiego zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, głównie spowodowanej wykorzystywaniem przez współczesną cywilizację procesów spalania paliw kopalnych. Tylko niektórym krajom udaje się zapewnia dostępność zasilania w energię przy wykorzystaniu zasobów narodowych i dlatego problem uzależnienia energetycznego jest problemem wagi światowej. Dostarczanie i użytkowanie energii są podstawową przyczyną wielu problemów środowiskowych, przed którymi staje ludzkość. Proces zmian klimatycznych może znacząco przekształcać nasze systemy gospodarcze, biosferę i rozwój społeczny. Ludzkość musi podjąć pilne działania dla zwalczenia zmian klimatycznych, a zasadniczym zadaniem jest opracowanie polityki energetycznej przyjaznej środowisku.

• Ś R O D O W I S K O  |  G L O B A L N E    W Y Z W A N I E •

DOFINANSOWANIE

Znajdź produkt

DOFINANSOWANIE

GLOBALNE SIECI OZE

DLA DOMU

STRONA GŁÓWNA

Zrezygnuj

z kopciucha

Treści zawarte na portalu mają wyłącznie charakter informacyjno - reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu). Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

ALL IN ONE ZAKUPY

NETWORK MARKET'S GROUP POLSKA

© ZREZYGNUJ Z KOPCIUCHA 2022

Polecamy:

Strona stworzona w kreatorze WebWave

Odnawialne źródła energii, to Czysta energia dla każdego

Na górę

strony

Słońce w ciągu półtorej godziny dostarcza ziemi taką ilość energii jaką ludzkość zużywa pod każdą postacią przez rok.

GEI łączy do wspólnej sieci wszelkie światowe źródła energii odnawialnej.

W ciągu sześciu godzin na pustyniach można uzyskać więcej energii ze słońca niż ludzkość zużywa w ciągu roku.

Po pierwsze innowacje

Rozwój OZE, to także rozwój krajów stawiających na innowacyjne rozwiązania. W odróżnieniu od świata zdominowanego przez zasoby kopalne, świat OZE będzie w dużej mierze bazował na innowacyjności, ponieważ zasoby energetyczne są szeroko dostępne i nielimitowane. Może to pogłębić napięcie pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi. W mniejszej skali rozwój technologii OZE może zacząć promować niewielkie start-upy zamiast wielkich graczy, obecnie dominujących np. rynek petrochemiczny. Dodatkowo rozwój OZE wymaga od państw rozwoju licznych sektorów, takich jak infrastruktura, edukacja czy nowe technologie. Jest to szansa dla krajów posiadających duży potencjał rozwoju fotowoltaiki.

R E K L A M A | Biokominki

GEI - Globalna Sieć Elektroenergetyczna

Wielkoskalowa energetyka oparta na paliwach kopalnych rodzi poważne problemy takie jak zanieczyszczenie i degradacja środowiska, zmiany klimatyczne. Szacuje się że jeżeli utrzyma się obecne tempo eksploatacji złóż paliw kopalnych, udokumentowane zasoby węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego wyczerpią się odpowiednio:

 

  • węgla za 113 lat

  • ropy naftowej za 53 lata

  • gazu ziemnego za 55 lat

.

(IEEE Power & Energy Society, stan na rok 2013)

 

W wyniku spalania paliw kopalnych do atmosfery emitowane jest CO₂ w ilości 56,6% wszystkich gazów cieplarnianych. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za 73,8% całkowitej emisji CO₂ do atmosfery.

 

Ideą GEI jest wykorzystanie energii odnawialnej, której zasoby wielokrotnie przekraczają potrzeby ludzkości, jako podstawowego źródła energii.

 

Źródła czystej energii odnawialnej zostaną połączone w skali globalnej za pomocą inteligentnej sieci szkieletowej ultra wysokiego napięcia (UHV). GEI połączy rozproszone lokalne źródła OZE z wielkoskalowymi farmami wiatrowymi na Arktyce i elektrowniami słonecznymi w pasie równikowym.

Projekt DESERTEC

Dzięki połączeniu działań zwiększających oszczędność energii, decentralizacji źródeł wytwarzania energii i międzynarodowym sieciom przesyłowym, możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla dla energii elektrycznej, ciepła i transportu o więcej niż 80% - do roku 2050.

 

Jeśli uzyskamy postęp w realizacji projektów odnawialnych źródeł energii, możemy zaoszczędzić prawie 5.000 mld € kosztów paliwa do 2030r co przekracza koszt wymiany źródeł energii i stworzy 12 mln miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej.

Najważniejsze technologie dla wykorzystania potencjału energii słonecznej na świecie w obszarach pustynnych są już z powodzeniem stosowane od wielu lat. Siłownie wiatrowe i fotowoltaika są powszechnie znane. Skoncentrowana energia słoneczna-cieplna (CSP) i linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) mają szczególne znaczenie w ramach koncepcji DESERTEC.

 

Długodystansowe linie przesyłowe HVDC mogą być układane pod ziemią w przeciwieństwie do konwencjonalnych linii prądu zmiennego, co zwiększa ich akceptację przez społeczeństwo.

 

Masowa produkcja, rozwój technologiczny i rosnąca konkurencja przyczynią się do dalszej redukcji kosztów. Jeśli przywódcy polityczni podejmą szybko zdecydowane działania, czysta energia z pustyń będzie konkurencyjna do paliw kopalnych w czasie poniżej 10 lat.

 

Badania wykonane przez Greenpeace i EREC pokazują że do roku 2050, z pasa okołozwrotnikowego można uzyskać pokrycie 20% światowego zapotrzebowania na energię i tym samym zredukować o 2°C przyrost globalnego ocieplenia.

Koncepcja DESERTEC została zapoczątkowana przez polityków, naukowców i ekonomistów z terenu basenu Morza Śródziemnego w 2009 roku.

 

Projekt zakładał że energia odnawialna powinna być wytwarzana w tych miejscach w których występuje w największej obfitości. Miejsca te należy połączyć liniami wysokiego napięcia prądu stałego HVDC i przesyłać energię przy minimalnych stratach wszędzie tam gdzie jest ona potrzebna.

 

W ciągu sześciu godzin na pustyniach można uzyskać więcej energii ze słońca niż ludzkość zużywa w ciągu roku. Dzięki magazynowaniu ciepła pustynie mogą dostarczać energię nieprzerwanie w dzień i w nocy. Wykorzystywane są istniejące i sprawdzone technologie.

 

DESERTEC łączy ochronę klimatu i bezpieczeństwo energetyczne.