DLA DOMU

GLOBALNE SIECI OZE

Czysta energia, czyste powietrze

.

 • Sprawiedliwa transformacje energetyczna

.

 • Dbałość o naszą planetę

Dofinansowanie

Dopłaty dla domu

Czytaj Dalej

Ogrzewanie domu prądem

Czytaj Dalej

Globalne

sieci OZE

Czytaj Dalej

Odnawialne źródła energii

- C Z Y S T A   E N E R G I A  |  Z I E L O N E   J U T R O

• O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć    Z A     N A T U R Ę •

Zrezygnuj

z kopciucha

DOFINANSOWANIE

Znajdź produkt

DOFINANSOWANIE

GLOBALNE SIECI OZE

DLA DOMU

STRONA GŁÓWNA

Zrezygnuj

z kopciucha

Treści zawarte na portalu mają wyłącznie charakter informacyjno - reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu). Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

ALL IN ONE ZAKUPY

NETWORK MARKET'S GROUP POLSKA

© ZREZYGNUJ Z KOPCIUCHA 2022

Polecamy:

Strona stworzona w kreatorze WebWave

Odnawialne źródła energii, to Czysta energia dla każdego

- Z I E L O N A   E N E R G I A  |  E N E R G I A    O D N A W I A L N A

Istnieje kilka rodzajów energii odnawialnej, które są wytwarzane z różnych źródeł, takich jak słońce, wiatr czy woda. W rzeczywistości zużycie energii przez te odnawialne źródła energii rosło w ciągu ostatniego roku. W 2017 roku dostarczyły 8% światowej energii elektrycznej, a obecnie pokrywają 1/3 miksu energetycznego w Europie. Jednocześnie sieć energetyczna otrzymuje 1/4 całkowitej energii w Chinach i 1/6 w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Japonii.

Energie odnawialne to sposoby wytwarzania energii z (teoretycznie) nieograniczonych zasobów naturalnych. Zasoby te są, albo dostępne bez ograniczeń czasowych, albo odnawiają się szybciej niż w tempie, w jakim są zużywane.

 

Ogólnie mówi się o energii odnawialnej w przeciwieństwie do energii z paliw kopalnych. Zapasy paliw kopalnych są ograniczone i nieodnawialne w ludzkiej skali czasu. Najbardziej znanymi przykładami tych zasobów są węgiel, ropa czy gaz ziemny. Odnawialne źródła energii są pozyskiwane ze źródeł teoretycznie nieograniczonych czasowo w skali człowieka. Mówimy tutaj o energii pochodzącej z promieni słonecznych, wiatru czy obiegów wody.

 

Energie odnawialne są również często określane jako „zielona energia” lub „czysta energia”. Nie oznacza to jednak, że te energie nie są szkodliwe dla środowiska i mają na nie zerowy wpływ. Niemniej jednak mają one niewielki wpływ na środowisko w porównaniu z paliwami kopalnymi. Dlatego coraz częściej stają się ważnym elementem strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czym Jest Energia Odnawialna?

Na górę

strony

- R O Z W I Ą Z A N I A

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

R E K L A M A | Materiały opałowe

1. Energia słoneczna / Panele fotowoltaiczne

Przykłady najbardziej znanych źródeł energii słonecznej na świecie

 

 • Kurnool Ultra Solar Park w Indiach. Posiada łączną moc wytwórczą 1000 MW i ponad 4 miliony zainstalowanych paneli słonecznych;
 • Park słoneczny Longyangxia w Chinach o łącznej mocy 850 MW i powierzchni około 25 km2;
 • Kamuthi Solar Facility w Indiach: ma łączną moc 648 MV i obejmuje 10 km2.

 

Szacuje się, że w 2017 roku 1,6% energii wytwarzanej na świecie pochodziło ze źródeł słonecznych. Jednocześnie energia słoneczna również przyczyniła się do 20% całkowitego wzrostu energii w tym samym roku.

Ten rodzaj energii pochodzi bezpośrednio z wychwytywania promieniowania słonecznego. Tutaj promieniowanie słoneczne jest pochłaniane przez określone czujniki i ponownie emitowane w 2 możliwych trybach pracy:

 

 • wychwytywanie promieni słonecznych i bezpośrednie przekształcanie ich w energię za pomocą fotowoltaicznych paneli słonecznych;
 • przechwytywanie, gromadzenie i przekształcanie światła słonecznego w ciepło, które ogrzewa wodę lub powietrze.

2. Energia wiatrowa / Turbiny wiatrowe

Przykłady najbardziej znanych źródeł energii wiatrowej na świecie

 

 • Farma wiatrowa Gansu w Chinach. Wciąż jest w budowie i będzie w stanie wyprodukować 20 000 MV energii do 2020 roku;
 • Lądowa farma wiatrowa Muppandal w Indiach o mocy 1500 MW i ponad 3000 turbin;
 • Centrum Energetyki Wiatrowej Alta w USA o łącznej mocy 1548 MW, która ma osiągnąć 3000 MW do 2040 roku;
 • The Walney Extension w Wielkiej Brytanii. Ma łączną moc 659 MW i jest największą na świecie farmą morską.

 

Energetyka wiatrowa nadal rośnie, w rzeczywistości dostarczyła 4,4% światowej produkcji energii w 2017 roku. Najwyższa zainstalowana moc wiatrowa należy do Chin (164 GW). Jednocześnie w UE energia wiatrowa dostarcza 15% lub więcej energii wytwarzanej w kilku krajach, takich jak Niemcy, Portugalia czy Litwa.

Energia wiatrowa to kolejna odnawialna energia. Tutaj energia kinetyczna wiatru sprawia, że ​​turbiny kręcą się i wytwarzają ruch mechaniczny. Następnie generator przekształca tę energię mechaniczną w energię elektryczną. Istnieje kilka rodzajów odnawialnej energii wiatrowej:

 

 • lądowe turbiny wiatrowe,
 • morskie turbiny wiatrowe, a nawet
 • pływające turbiny wiatrowe.

 

Ale zasady działania są zasadniczo takie same dla wszystkich tych rodzajów energii generowanej przez wiatr.

3. Energia wody / Turbiny pływowe

Przykłady najbardziej znanych źródeł energii wodnej na świecie

 

 • Elektrownia pływowa Sihwa Lake Tidal w Korei Południowej. Jest to największa na świecie elektrownia pływowa o mocy 254 MW;
 • Elektrownia Rance Tidal w Bretanii we Francji ma moc 240 MW;
 • Zapora Trzech Przełomów w Chinach, to największa elektrownia na świecie pod względem zainstalowanej mocy (22 500 MW).

Energia hydroelektryczna polega na zamianie energii kinetycznej wody (rzek, zapór, prądów morskich czy pływów) na energię mechaniczną przez turbiny.

W temacie odnawialnych źródeł energii nie należy zapominać oczywiście o biomasie (przy dominującym udziale drewna stosowanego głównie do ogrzewania i przygotowywania posiłków), czy też o energii geotermalnej.

 

W dużej mierze na bioodnawialność wpływ ma czas, nie pasożytnicze (dana energia musi mieć czas by się odrodzić), czy też nieefektywne pozyskiwanie danej energii (w szczególności drewno niekoniecznie jest wysuszone, co obniża jego wartość opałową. Zdarza się również zastosowanie współspalania biomasy np.: z węglem lub z innymi substancjami), a w szczególności niedostatecznej edukacji w zakresie świadomości ekologicznej i energetycznej, oraz braku wystarczających środków finansowych na zmianę źródła ciepła. Ponadto część obszarów ma ograniczony, lub całkowity brak dostępu do danej technologii, która stała by na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie, przy zadowalającej redukcji zanieczyszczeń.

R E K L A M A | Kolektory słoneczne