Zrezygnuj

z kopciucha

STRONA GŁÓWNA

GLOBALNE SIECI OZE

DLA DOMU

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych pieców węglowych (tzw.: kopciuchów) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotację można dostać także na przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Program „Czyste Powietrze” jest na bieżąco usprawniany: wprowadza możliwość składania wniosku o dofinansowanie przez system bankowy, oraz mechanizm prefinansowania inwestycji dla najuboższych. Program ukierunkowany jest na kompleksową termomodernizację z wymianą źródła ciepła w celu uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej budynków.

Program „Mój Prąd”, dzięki któremu można uzyskać dotację do domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej,  okazał się dużym sukcesem dotychczasowej polityki klimatycznej, pozwalając dofinansować powstanie ponad 444 tys. mikroinstalacji prosumenckich. Aktualnie program „Mój Prąd” został poszerzony i – oprócz instalacji PV o mocy od 2 do 10 kW – pozwala dofinansować zakup i montaż magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh lub ciepła, a także inteligentnych systemów zarządzania energią w domu. 

• D O F I N A N S O W A N I E •

- C Z Y S T A   E N E R G I A, C Z Y S T E   P O W I E T R Z E

Dbałość o planetę to nasz obowiązek

Nie musisz samodzielnie opłacać inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) – dużym ułatwieniem będzie dla Ciebie dofinansowanie do fotowoltaiki. Wsparcie finansowe, jest zachętą do decyzji o mikroprojekcie. Panele fotowoltaiczne nadal nie należą do najtańszych technologii, a dofinansowanie mikroinstalacji pozwoli Ci odzyskać część poniesionych kosztów. Dzięki temu możesz zapłacić za instalację nowych urządzeń mniej– Twój domowy budżet z pewnością to odczuje.

 

Inwestycja w fotowoltaikę może Ci się zwrócić już po mniej więcej 7 latach? Dofinansowanie do fotowoltaiki jest w stanie ten czas skrócić. Koszty energii elektrycznej nie będą niższe– to jedna z głównych motywacji naszych klientów i doskonale ją rozumiemy. Dopłaty do fotowoltaiki w ramach ogólnopolskich programów sprawiają, że inwestycja w panele fotowoltaiczne staje się dla wielu osób jeszcze bardziej osiągalna. Zobacz, z jakich dotacji możesz skorzystać w tym roku.

Znajdź produkt

DOFINANSOWANIE

GLOBALNE SIECI OZE

DLA DOMU

STRONA GŁÓWNA

Zrezygnuj

z kopciucha

Treści zawarte na portalu mają wyłącznie charakter informacyjno - reklamowy (nie odpowiadamy również za treści witryn, do których prowadzą odnośniki z naszego portalu). Korzystanie z portalu jest dobrowolne. Znaki towarowe użyte jedynie w celach informacyjnych.

ALL IN ONE ZAKUPY

NETWORK MARKET'S GROUP POLSKA

© ZREZYGNUJ Z KOPCIUCHA 2022

Polecamy:

Strona stworzona w kreatorze WebWave

Odnawialne źródła energii, to Czysta energia dla każdego

Na górę

strony

Osiągnięcie globalnych i europejskich celów klimatycznych, realizowane również z troską o naszą przyszłość, wymaga od Polski zmniejszenia emisyjności polskiego miksu energetycznego. Zgodnie z wyznaczającym kierunki rozwoju sektora energetycznego strategicznym dokumentem jakim jest PEP2040, silną podstawą nowego systemu energetycznego będą źródła nisko i zero-emisyjne, w tym OZE i energetyka jądrowa. Będą one stopniowo zastępować obciążoną kosztami zakupu uprawnień do emisji CO₂ energetykę węglową, która będzie mieć charakter stabilizujący. Kluczowym elementem realizacji tych celów jest prowadzenie ww. procesów w duchu sprawiedliwej transformacji, tak by żadne regiony, ani społeczności nie były pozostawione „z tyłu”. Sprawiedliwa transformacja będzie zatem jednym z najważniejszych obszarów działalności rządu w kolejnych latach.

- S P R A W I E D L I W A   T R A N S F O R M A C J A   E N E R G E T Y C Z N A

Dofinansowania do fotowoltaiki

R E K L A M A | Zestawy grzewcze

1. Mój PRĄD

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Na co jeszcze możesz liczyć w ramach programu Mój Prąd? Dofinansowanie na fotowoltaikę zwiększy się o kolejne 3 tysiące złotych, jeśli zdecydujesz się na inteligentny system zarządzania energią (EMS – ang. Energy Management System). Warunkiem otrzymania tych środków jest instalacja magazynu energii i/lub ciepła. Łącznie w ramach tej edycji programu można uzyskać do 20 500 złotych – trzeba jednak wyposażyć instalację fotowoltaiczną we wszystkie komponenty uwzględnione w programie oraz przejść do nowego systemu rozliczeń net-billingu. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50% kosztów i dotyczy inwestycji o mocy instalacji od 2 do 10 kW.

Najpopularniejsze dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych to program rządowy Mój Prąd. Rusza czwarta już edycja, a nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku – należy się jednak spodziewać zmian w obowiązujących dotychczas zasadach. W ramach programu będzie można się ubiegać o dofinansowanie zakupu samej fotowoltaiki w wysokości nie więcej niż 4 tysiące złotych. W przypadku zakupu dodatkowych komponentów możesz otrzymać dofinansowanie: do 5 tys. złotych na instalację PV, do 5 tys. na magazyn ciepła i do 7,5 tys. na magazyn energii.

Skorzystaj z programu

Program MÓJ PRĄD

Program CZYSTE POWIETRZE

Skorzystaj z programu

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię fotowoltaika, czy pompa ciepła. Umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku.

Od 2022 roku będą funkcjonowały 3 poziomy dofinansowania. Pierwszy, podstawowy poziom obejmuje maksymalną dotację do 30 tysięcy złotych. Podwyższony, drugi poziom programu to maksymalnie 37 tysięcy złotych, natomiast najwyższy poziom – stworzony z myślą o Polakach i Polkach z mniejszym budżetem – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 69 tysięcy złotych.

Program Czyste Powietrze pozwala ubiegać się o dotację na fotowoltaikę i pompy ciepła, a także termomodernizację budynków w postaci docieplania budynków i wymiany stolarki. Warunkiem jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła/starego pieca. Głównym celem inicjatywy jest poprawa jakości powietrza, które nadal jest w alarmująco złym stanie – szczególnie jesienią i zimą. Program będzie trwał do 2029 roku lub do wyczerpania środków, a na jego realizację przeznaczono 103 miliardy złotych. Od 2020 roku uproszczono zasady ubiegania się o dotację, m.in. zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych, umożliwiono składanie wniosków online i skrócono czas ich rozpatrywania. Warto też wiedzieć, że w ramach programu Czyste Powietrze nie będzie już można ubiegać się o dotację do pieców węglowych.

2. Czyste POWIETRZE

3. Ulga termomodernizacyjna

Pamiętaj, że ulga termomodernizacyjna nie jest tym samym, co dofinansowanie na fotowoltaikę Czyste Powietrze. Czy obie te formy wsparcia finansowego można łączyć? Tak, ale część sfinansowana z pomocą programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd nie podlega uldze.

  • właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy posiadają tytuł prawny od nieruchomości;

  • osoby, które poniosły koszty w związku z termomodernizacją budynku jednorodzinnego – nie ma znaczenia, czy były to środki własne, czy kredyt;

  • budynki już istniejące.

Kolejnym wsparciem finansowym, na które możesz liczyć, jest ulga termomodernizacyjna, czyli ulga podatkowa, która obowiązuje od 2019 roku. Dzięki temu możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów, jeśli mowa o podatku zryczałtowanym) koszty poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego. Ulga obejmuje inwestycje przeprowadzone po 01.01.2019 roku – limit odliczeń wynosi 53 tysiące złotych.

 

Czy możesz skorzystać z tego wsparcia finansowego? Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

o ULDZE TERMOizolacyjnej

Stop Smog wspiera wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, a także termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program zakłada dofinansowania także podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dotyczy również zapewnienia budynkom dostępu do energii z instalacji OZE. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana dzięki dofinansowaniu ma pomóc gospodarstwu domowemu, którego koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu.

 

Kluczowym warunkiem do skorzystania z dotacji jest posiadanie prawa własności, prawa współwłasności lub też samoistne posiadanie domu jednorodzinnego. Koszt dofinansowania może wynieść do 53 tysięcy na gospodarstwo domowe. W przypadku tego programu warto skontaktować się z właściwą dla siebie gminą i dopytać o szczegóły udziału.

Program STOP SMOG

4. Stop SMOG

Więcej DOFINANSOWANIE

dla Firm

Fotowoltaika

EnergiaPlus

dla Rolnika

Fotowoltaika

AgroEnergia

Informacje zawarte na stronie pochodzą z: https://www.gov.pl/web/polski-lad/czysta-energia-czyste-powietrze